گردشگری و توریسم

شروع عملیات اجرایی طرح گردشگری آبگرم لوت

 معاون گردشگری خراسان جنوبی خبر داد؛شروع عملیات اجرایی طرح گردشگری آبگرم لوت برای طرح گردشگری آبگرم لوت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی سال ۱۳۹۳مبلغ ۷۰۰ میلیون … بیشتر بخوانید…
وب سایت گردشگری ایران

مطالب مرتبط