پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم
مرور برچسب

محمدعلی

محمدعلی سپانلو درگذشت

ساعتی پیش (۲۱ اردیبهشت) محمدعلی سپانلو، شاعر ایرانی در سن ۷۵ سالگی به علت مشکلات ریوی و تنفسی در بیمارستان سجاد تهران درگذشت خبرگزاری میراث فرهنگی