مرور برچسب

مازندران

تمرکز برگردشگری ساحل و جنگل در مازندران موجب غفلت از دیگرحوزه ها شد

ساری - ایرنا - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و امور گردشگری استان مازندران گفت: تمرکز گردشگری مازندران بر ساحل و جنگل، موجب غفلت از گردشگری ییلاقی، روستایی، مزارع و توریسم ورزشی شد. www.irna.ir

پیوستن بناهای تاریخی مازندران به نهضت احیا

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران از آغاز واگذاری بناهای تاریخی این استان به بخش خصوصی خبر داد. به گزارش خبرگزاری «ایرنا»، دلاور بزرگ‌نیا گفت: «متقاضیان سرمایه‌گذاری می‌توانند در پایگاه اطلاع‌رسانی صندوق احیا و بهره‌برداری…

فرصت های سرمایه گذاری مازندران در کیش ارائه شد

ساری - مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع‌دستی استان مازندران گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی در هفتمین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری کیش ارائه شد. آژانس خبری جنوب ایران

فرصت های سرمایه گذاری مازندران در کیش ارائه شد

ساری - مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع‌دستی استان مازندران گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی در هفتمین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری کیش ارائه شد. آژانس خبری جنوب ایران

فرصت های سرمایه گذاری مازندران در کیش ارائه شد

ساری - مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع‌دستی استان مازندران گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی در هفتمین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری کیش ارائه شد. آژانس خبری جنوب ایران

فرصت های سرمایه گذاری مازندران در کیش ارائه شد

ساری - مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع‌دستی استان مازندران گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی در هفتمین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری کیش ارائه شد. آژانس خبری جنوب ایران

فرصت های سرمایه گذاری مازندران در کیش ارائه شد

ساری - مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع‌دستی استان مازندران گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی در هفتمین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری کیش ارائه شد. آژانس خبری جنوب ایران

فرصت های سرمایه گذاری مازندران در کیش ارائه شد

ساری - مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع‌دستی استان مازندران گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی در هفتمین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری کیش ارائه شد. آژانس خبری جنوب ایران