مرور برچسب

عزم

بهبود فضای کسب و کار عزم سه قوه را می‌طلبد

معاون وزیر اقتصاد می‌گوید، در فضای رقابتی همه کشورها در صدد بهبود فضای کسب و کار خود هستند و به این ترتیب وقتی امتیاز و رتبه ایران در این شاخص بهبود خواهد یافت که تصمیم‌گیران اصلی یعنی مدیران سه قوه در این زمینه عزم داشته باشند و به این…

عزم ملی برای مقابله با فرونشست زمین های اطراف تخت جمشید

شیراز- ایرنا- این بار دامنه خسارت های خشکسالی، حفر چاه های غیر مجاز و کاهش آب های زیرزمینی به حدی شده که دامن آثار تاریخی از جمله تخت جمشید و نقش رستم را نیز در برگرفته است و با پدیده فرونشست مواجه هستیم. www.irna.ir