پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم
مرور برچسب

خرید

پاسخ روحانی به منتقدان خرید هواپیما

رییس جمهور با بیان اینکه اساس اقتصاد مقاومتی، تولید درون زاست، همه بخش های کشور را به تلاش بیشتر برای صادرات و رونق اقتصادی کشور فراخواند و تاکید کرد: اساس سیاست تعامل سازنده دولت یازدهم،…