مرور برچسب

تا1500

اختصاص ۵۰۰ تا۱۵۰۰ هکتار برای توسعه گردشگری سواحل جنوب

مناطقی بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ هکتار در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر انتخاب شده است تا پس از فراهم کردن زیرساخت ها، از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای همکاری در طرح‌های توسعه‌ای این مناطق دعوت شود. روزنامه دنیای اقتصاد - اخبار بخش…