پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم
مرور رده

گردشگری و توریسم

اخبار ایرنگردی جهانگردی و توریسم

25 نکته آموزشی مسافرت

تا حالا شده وقتی به مسافرت میرید، دوست داشته باشید که چند روز بیشتر می ماندید ؟ چند درصد از مسافرت های شما با مشکل کمبود زمان مواجه شده ؟ اگر زمان بیشتری برای مسافرت در نظر می گرفتیم، احتمال…

کریدور گردشگری میان کشورهای عضو پیمان «آ سه آن» راه اندازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوآ، «جوکو ویدودو» رئیس جمهور اندونزی طی سخنانی خواستار تسهیل مقررات سفر میان کشورهای عضو سازمان «آ سه آن» و راه اندازی کریدور گردشگری میان این کشورها شد.…

نقش گردشگری فرهنگی در کار آفرینی

دربسیاری از باورها چنین به نظر می رسد که هر جاسخن از فرهنگ به میان می آید , باید بعد اقتصادی موضوع کنار گذاشته شود اما در صنعت گردشگری تنها با به کار بردن لفظ گردشگری فرهنگی , دلیلی برای…

انواع گردشگری در جهان

انواع گردشگری در جهان گردشگری انواع مختلفی دارد و شناخت انواع گردشگری برای برنامه ریزی در این عرصه اهمیت به سزایی دارد؛ چرا که تقاضاها و خدمات مورد نیاز گردشگران مختلف یکسان نیست. برای مثال…