پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

96 درصد خاک ایران در آینده قابلیت کشاورزی ندارد .

فقط حدود ۳.۵ درصد خاک ایران قابلیت کشاورزی‌اش را حفظ کرده است.

بخش عمده‌ای از خاک حاصلخیز خشک و شور شده یا با فرسایش شدید کیفیت خود را از دست داده. ساخت و ساز بی‌رویه در مراتع و مزارع، از بین بردن جنگل‌ها، مدیریت ناکارآمد منابع آب و … عوامل از بین رفتن خاک حاصلخیز ایران هستند.

تناسب زمین ایران برای کشاورزی

افزایش جمعیت چالش های غیر قابل حلی را برای کشاورزی در تامین آینده ایجاد کرده است
امنیت غذایی، به ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) که بیوفیزیکی است
شرایط برای کشاورزی مناسب نیست. ایران به عنوان یکی از کشورهای عمده کشاورزی در منطقه منا
منطقه، از دیرباز در جستجوی خودکفایی غذایی بوده است، با این حال، قابلیت سرزمین خود و
منابع آب برای تحقق این هدف تا حد زیادی ناشناخته است. با استفاده از مجموعه داده های مکانی با وضوح بسیار بالا،
ما ظرفیت زمین ایران را برای تولید محصول پایدار بر اساس خصوصیات خاک ارزیابی کردیم.
توپوگرافی و شرایط آب و هوایی ما مناسب بودن اراضی ایران برای کشت را به صورت (میلیون هکتار) طبقه بندی کردیم:
خیلی خوب 0.4٪ (0.6)، خوب 2.2٪ (3.6)، متوسط ​​7.9٪ (12.8)، ضعیف 11.4٪ (18.5)، خیلی ضعیف 6.3٪ (10.2)،
نامناسب 60.0٪ (97.4)، و مناطق حذف شده 11.9٪ (19.3). علاوه بر محدودیت های فراگیر
ناشی از بارندگی کم، کربن آلی کم خاک، شیب تند و میزان بالای سدیم خاک بود.
عوامل غالب خاک و زمین محدود کننده تناسب زمین کشاورزی در ایران حدود 50 درصد از
زمین‌های زراعی موجود ایران در زمین‌هایی با کیفیت پایین قرار دارند که نشان‌دهنده یک رویه ناپایدار است.
فضای کمی برای توسعه زمین های زراعی برای افزایش تولید وجود دارد اما توزیع مجدد زمین های زراعی به بیشتر
مناطق مناسب ممکن است باعث بهبود پایداری و کاهش فشار بر منابع آب، زمین و اکوسیستم شود
در ایران.

افزایش جمعیت و مصرف، نگرانی هایی را در مورد قابلیت کشاورزی در این تامین ایجاد کرده است، بنام
امنیت غذایی آینده . اثرات کلان تغییر اقلیم تهدیدهای بیشتری برای پایداری سیستم های کشاورزی کشور ایجاد می کند
. برآوردهای اخیر نشان می دهد که تولید جهانی کشاورزی باید 70 درصد افزایش یابد.
برای برآورده کردن نیازهای غذایی جهان پر از حدود. 9.1 میلیارد نفر در سال 20505
. امنیت غذایی مقوله نگران کننده در کشورهای در حال توسعه است، زیرا تولید باید دو برابر شود تا غذای کافی برای آنها به سرعت رشد جمعیت فراهم شود.
. آیا منابع زمین و آب کافی برای تحقق رشد تولید وجود دارد یا خیر ؟

. افزایش تولید محصول را می توان از طریق گسترش (یعنی تخصیص زمین اضافی به تولید محصول) و/یا تشدید (یعنی تولید عملکرد بالاتر در واحد زمین) به دست آورد.
. در مقیاس جهانی، تقریبا 90 درصد از افزایش تولید انتظار می رود که از بهبود عملکرد حاصل شود، اما در کشورهای در حال توسعه، گسترش زمین (تا 120 میلیون هکتار) نقش مهمی در رشد تولید باقی خواهد ماند.

منبع : researchgate.net 

نویسندگان :

محسن ب. مسگران1، کاوه مدنی 2، حسین هاشمی3،4 و پویا آزادی1

نظرات بسته شده است.