قدمت آتشگاه اصفهان گمانه‌زنی شد


قاصدک 24

مطالعات روی حدود دوهزار قطعه سفال جمع‌آوری‌شده از محوطه آتشگاه اصفهان نشان داد که این محوطه از دوران تاریخی تا قرون اولیه اسلامی مورد استفاده و بهره‌برداری بوده است.

ایسنا: به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، هادی الهیاری، سرپرست هیأت باستان‌شناسی مستقر در این محوطه، گفت: در این بررسی ابتدا به مستندنگاری و نقشه‌برداری میکروتوپوگرافیک از محوطه با کمک پهپاد در آتشگاه پرداخته شد. در نقشه‌برداری صورت‌گرفته علاوه‌بر توپوگرافی، تقسیم‌بندی فضایی معماری حاضر در محوطه و پلان دقیق ساختمان آتشگاه نیز مشخص شد.

او افزود: در این مستندنگاری علاوه‌بر ایجاد بستری برای انجام بررسی باستان‌شناختی بعدی، شناخت بهتر پلان معماری بنا نیز میسر شده تا بتوان درباره کارکرد آن اظهارنظر دقیق‌تری کرد.

او ادامه داد: در مرحله دوم پژوهش به بررسی باستان‌شناسانه روشمند فراگیر بر اساس نقشه تهیه‌شده در محوطه آتشگاه پرداخته شد که بعد از شبکه‌بندی محوطه، داده‌های هر شبکه جداگانه جمع‌آوری شد و مورد مطالعات قرار گرفت.

سرپرست هیأت باستان‌شناسی گفت: طبق مطالعاتی که در مرحله اولیه روی حدود دوهزار قطعه سفال جمع‌آوری‌شده انجام شد، این محوطه از دوران تاریخی تا قرون اولیه اسلامی مورد استفاده و بهره‌برداری بوده است.

قدمت آتشگاه اصفهان

وی یادآور شد: بررسی باستان‌شناسی پیش رو می‌تواند تا حدودی تاریخ‌گذاری و همچنین کاربرد این بنای مهم در غرب اصفهان را مشخص کند.

الهیاری گفت: در تاریخ، گزارش‌ها و سفرنامه‌ها توصیفات بسیاری درباره محوطه آتشگاه اصفهان، واقع در جانب غربی شهر و در ساحل شمالی زاینده‌رود شده است، ولی با وجود اهمیت این محوطه، تاکنون مطالعه باستان‌شناسانه روشمندی در آن صورت نگرفته و بیشتر مطالعات محدود به انجام اقدامات مرمتی روی بنا بوده است.

نظرات بسته شده است.