پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

عروس کشون در یزد

در شهر یزد در گذشته ها چون ماشین ووسیله نقلیه جمعی نبود.د ر شب عروسی عروس را پیاده تا خانه داماد می بردند.وهمه اقوام نیز پشت سر اوبه خانه داماد می رفتند.و از چراغهای تیریک یا فانوس استفاده می کردند . تا مسیر کوچه ها را روشن کنند . در این فاصله نزدیک خانه داماد عرو س چند بار جلو نمی رفت واز پدر شوهر وداماد پا انداز می خواست که آن هم یک هدیه ویژه بود پدر شوهراول یک سر انداز که یک هزینه سفر به خانه خدا یا مشهد مقدس بود به نو عروسش هدیه می داد اما باز عروس خانم از رفتن به خانه بخت امتناع می کرد وپا پیش نمی گذاشت . آنگاه پدر شوهر دوبارپا انداز می داد .و بقیه اقوام داماد و خود داماد هم پا انداز می داد ند. بعد یک گوسفند سر راه عروس قربانی می کردند. وانگاه عروس به خانه بخت می رفت . در خانه داماد هم شادی بر پا می شد .

عروس کشون در یزد

عروس کشون در یزدعروس کشون در یزد

نظرات بسته شده است.