پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

کف قیمت پروازهای پاییزه داخلی

فاطمه مقدم:

بد نیست بدانید که قیمت بلیت سیستمی‌ هواپیما در کل دنیا برای مسیرهای یکسان متفاوت است؛ یعنی شرکت‌ها و آژانس‌های هواپیمایی با کف و سقف مشخصی در قیمت بلیت، اجازه دارند بلیت خود را طبق کلاس یا سایر خدمات پروازی، بالاتر از نرخ مصوب بفروشند که البته در پروازهای بیزنس‌کلاس، توقف در شهری غیر از مقصد بر قیمت بلیت می‌افزاید.

پاییز لهستان

در ستون امروز کف قیمت بلیت‌های هواپیما از تهران به چند شهر بزرگ را می بینید تا ضمن اطلاع از قیمت‌های پاییزه پروازها، برای سفرتان برنامه‌ریزی کنید:

■ ■ ■
تهران به اصفهان
تاریخ حرکت: ۳ مهر ۹۶، رفت و برگشت
قیمت: ۳۶۲,۴۰۰ تومان، کلاس پرواز: اکونومی‌
ایرلاین: کاسپین
■ ■ ■
تهران به کیش
تاریخ حرکت: ۳ مهر ۹۶، رفت و برگشت
قیمت: ۲۸۵,۰۰۰ تومان، کلاس پرواز: چارتر
ایرلاین: کیش‌ایر
■ ■ ■
تهران به شیراز
تاریخ حرکت: ۳ مهر ۹۶، رفت و برگشت
قیمت: ۳۴۵,۰۰۰ تومان، کلاس پرواز: چارتر
ایرلاین: ایران‌ایر
■ ■ ■
تهران به مشهد
تاریخ حرکت: ۳ مهر ۹۶، رفت و برگشت
قیمت: ۲۶۵,۰۰۰ تومان، کلاس پرواز: چارتر
ایرلاین: ایران‌ایر
■ ■ ■
تهران به یزد
تاریخ حرکت: ۳ مهر ۹۶، رفت و برگشت
قیمت: ۳۳۴,۴۰۰ تومان، کلاس پرواز: چارتر
ایرلاین: کاسپین
■ ■ ■
تهران به اردبیل
تاریخ حرکت: ۳ مهر ۹۶، رفت و برگشت
قیمت: ۳۶۰,۵۰۰ تومان، کلاس پرواز: اکونومی‌
ایرلاین: آسمان
■ ■ ■
تهران به ارومیه
تاریخ حرکت: ۳ مهر ۹۶، رفت و برگشت
قیمت: ۳۷۶,۰۰۰ تومان، کلاس پرواز: چارتر
ایرلاین: آتا
■ ■ ■
تهران به بوشهر
تاریخ حرکت: ۳ مهر ۹۶، رفت و برگشت
قیمت: ۴۹۶,۰۰۰ تومان، کلاس پرواز: چارتر
ایرلاین: زاگرس
■ ■ ■
تهران به بندرعباس
تاریخ حرکت: ۳ مهر ۹۶، رفت و برگشت
قیمت: ۶۴۱,۰۰۰ تومان، کلاس پرواز: چارتر
ایرلاین: زاگرس
■ ■ ■
تهران به اهواز
تاریخ حرکت: ۳ مهر ۹۶، رفت و برگشت
قیمت: ۴۷۶,۶۰۰ تومان، کلاس پرواز: اکونومی‌
ایرلاین: آسمان
■ ■ ■
تهران به آبادان
تاریخ حرکت: ۳ مهر ۹۶، رفت و برگشت
قیمت: ۴۱۱,۰۰۰ تومان، کلاس پرواز: چارتر
ایرلاین: ایران‌ایر
■ ■ ■
تهران به کرمان
تاریخ حرکت: ۳ مهر ۹۶، رفت و برگشت
قیمت: ۵۱۷,۰۰۰ تومان، کلاس پرواز: اکونومی
ایرلاین: ماهان
■ ■ ■
تهران به تبریز
تاریخ حرکت: ۳ مهر ۹۶، رفت و برگشت
قیمت: ۲۴۶,۰۰۰ تومان، کلاس پرواز: چارتر
ایرلاین: کاسپین
■ ■ ■
تهران به قشم
تاریخ حرکت: ۳ مهر ۹۶، رفت و برگشت
قیمت: ۵۵۸,۹۰۰ تومان، کلاس پرواز: اکونومی
ایرلاین: آتا
■ ■ ■
تهران به گرگان
تاریخ حرکت: ۳ مهر ۹۶، رفت و برگشت
قیمت: ۴۰۸,۲۰۰ تومان، کلاس پرواز: اکونومی
ایرلاین: آسمان
■ ■ ■
تهران به سنندج
تاریخ حرکت: ۳ مهر ۹۶، رفت و برگشت
قیمت: ۳۹۶,۵۰۰ تومان، کلاس پرواز: اکونومی
ایرلاین: قشم‌ایر

+ ۰ مخالفم – ۰

نظرات بسته شده است.