پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

گنبد نمکی کوه نمک جهرم

گنبدنمکی کوه نمک (شاه علمدار) در موقعیت جغرافیایی ۵۳٫۲۴۵۳۷۶ºE , 28.664148ºN یکی از جاذبه های ژئوتوریستی حوضه زاگرس در شهرستان جهرم واقع است .که در دامنه جنوبی طاقدیس گرم ،ورود خانه قره آقاج از جنوب آن می گذرد. راه دسترسی به این گنبد نمکی به دو صورت است. ۱-جاده شیراز جهرم سپس به طرف میمند ۲-جاده شیراز فیروز آبادسپس به طرف جهرم.

گنبد نمکی کوه نمک جهرم

گنبد نمکی کوه نمک جهرمگنبد نمکی کوه نمک جهرم

نظرات بسته شده است.