پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

چشمه جوشک

این چشمه در محدوده شمال غربی شیراز، در کنار روستای ” قصرقمش ” قرار دارد. این چشمه بزرگ، سرچشمه رودخانه اعظم است که باغ های تمام روستاهای مسیر خود مانند قصر قمش ، منصورآباد و قصر دشت و … را آبیاری می کند. مظهر چشمه جوشک و کناره های رودخانه ، گردشگاه مفرحی است.

چشمه جوشک

چشمه جوشک

چشمه جوشکچشمه جوشک

نظرات بسته شده است.