پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

تصاویر:موج های عمودی و بی نظیر این ساحل را ببینید

در ساحلی واقع در دورست ،انگلستان آب به شکل جالبی به سمت ساحل می رود.

به گزارش “توریسم آنلاین” موج های آب اغلب به شکل قوس های نوک تیز با فاصله های منظم و یک نواخت به ساحل می نشینند.

این پدیده اغلب بعد از طوفان اتفاق می افتد که دو حالت دارد :به خاطر نظریه “لبه ایستایی” که شامل برخورد موج های طبیعی به ساحل نزدیک شده و موج های حاشیه ای است که به صورت عمودی به ساحل می آیند.

علت بعدی هم می تواند بنا به نظریه “خودسازمان دهی” باشد که این قوس ها نتیجه برخورد موج های منظم با ماسه است که باعث آثار به جامانده حلقه ای در ساحل می شود.

در هر حال دانشمندان هنوز درباره علت اصلی این پدیده به نتیجه گیری قطعی نرسیده اند.

ساحلی جالب در دورست انگلستان
ساحلی جالب در دورست انگلستان
ساحلی جالب در دورست انگلستان
ساحلی جالب در دورست انگلستان

+ ۶ مخالفم – ۰

نظرات بسته شده است.