پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

هرایر مگویان استقلال را نفرین کرد؟

این روزها از زمین و آسمان برای علیرضا منصوریان می بارد و درست در همین شرایط او با خبر ناگوار مصدومیت پژمان منتظری روبرو شده است. مدافع میانی باتجربه آبی ها که ابتدای فصل با کلی جار و جنجال به استقلال برگشت، در تمرینات این تیم دچار شکستگی از ناحیه استخوان کتف شده و به این ترتیب حداقل دو ماه دور از میادین خواهد بود. با این اوصاف منتظری قطعا داربی رفت تهران را هم از دست داده و از حالا مهم ترین غایب آبی ها در آن دیدار به شمار می آید.هرایر مگویان

بدون تردید خانه نشینی منتظری کار را برای منصوریان سخت می کند و او باید در قلب خط دفاعی تیمش به حضور بازیکنانی مثل مجید حسینی، عظیم گوگ، پادوانی و فرشید باقری بسنده کند که این دو نفر آخر در فصل جدید هنوز به دلیل مصدومیت بازی نکرده اند. طبعا منصوریان باید به بدشانسی اش لعنت بفرستد، اما شاید بد نباشد او اشکالات خودش را هم در تیم بستن به یاد بیاورد؛ جایی که این مربی استقلال لیگ هفدهم را خیلی نامتوازن بست.

آبی ها جلوی زمین کلی ستاره ریز و درشت داشتند، اما عقب زمین کارشان لنگ بود. حتی در آخرین لحظات و به دلیل پر شدن فهرست استقلال، منصوریان اسم هرایر مگویان را هم از لیست حذف کرد که تصمیم جنجالی و مهمی بود.

 مگویان در سه سال گذشته در همه پست های خط دفاعی برای استقلال بازی کرد و نمایش های نسبتا آبرومندی هم داشت. این بازیکن که دفاع وسط، دفاع راست و دفاع چپ بود، در بازی برگشت با العین با تشخیص غلط منصوریان هافبک دفاعی شد و به عنوان یارگیر عمر عبدالرحمن عمل کرد، اما ناکامی او در این زمینه به خروجش از استقلال منجر شد.

مگویان که هنوز یک فصل دیگر هم با استقلال قرارداد داشت اصلا دلش نمی خواست از این تیم جدا شود، اما به اجبار با این ماجرا موافقت کرد و حالا قطعا جای خالی اش به شدت احساس خواهد شد؛ آن هم در حالی که جانشین مشهور و گرانقیمتش بعد از ارایه چند بازی ضعیف و پراشتباه، مصدوم شده و حداقل دو ماه باید کنج خانه بنشیند.

نظرات بسته شده است.