پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

تصاویر: تکه ای از بهشت

ترجمه از: هستی حقیقی

“ریم درایو” منطقه ای دیدنی در پارک ملی دریاچه در جنوب اورگن-آمریکا- است.

پارک ملی دریاچه در جنوب اورگن-آمریکا

به گزارش “توریسم آنلاین” اورگن همیشه به خاطر چشم اندازهای فوق العاده از کوهها تا سواحل گرم در کل ایالات متحده مشهور است.

دهانه معروف منطقه با دریاچه احاطه شده و سپس خود دریاچه با کوههایی محاصره شده است.

آبی آرام پررنگ و شفاف آن را به تکه ای از بهشت تبدیل کرده است.

ورودی این پارک ملی برای هر نفر ۱۵ دلار است.

پارک ملی دریاچه در جنوب اورگن-آمریکا

پارک ملی دریاچه در جنوب اورگن-آمریکا
پارک ملی دریاچه در جنوب اورگن-آمریکا
پارک ملی دریاچه در جنوب اورگن-آمریکا 

+ ۰ مخالفم – ۰

نظرات بسته شده است.