Take a fresh look at your lifestyle.

روایت چالش‌های واگذاری «عمارت شترگلو در کرمان»

 

دهقانی خاطرنشان کرد: «کارشناسان اداره میراث فرهنگی کرمان ابراز کردند که مشکلی برای واگذاری نیست؛ اما طبق قانون تنها می‌توانیم یکساله این بناها را در اختیار قرار بدهیم. ما این شرط را قبول نکردیم؛ چراکه نمی‌توان بخشی از بنا را برای چند سال و بخشی را برای یک‌سال در اختیار گرفت و کار کرد.» وی افزود: «بعد از آن، کارشناسان صندوق احیا که متوجه اشتباه رخ داده شدند، ابراز کردند که نامه می‌زنند و اعلام می‌کنند که چنین اشتباهی رخ داده ولی هنوز نامه‌ای ارائه نشده است.» سرمایه‌گذار عمارت شترگلوی کرمان خاطرنشان کرد: «خانه‌های اطراف عمارت حدود ۱۵۰ سال قدمت دارند؛ اما همه در و پنجره‌های خانه و عمارت را برده‌اند و وضعیت حفاظتی خانه‌ها نیز در وضعیت نامناسبی است. ما اعلام کردیم که یا اداره کل میراث خانه‌ها را به صندوق بدهد یا صندوق عمارت را به اداره کل میراث فرهنگی کرمان؛ ولی گفتند که باید قانونی عمل کنند و به این سادگی نیست. با این وجود سلامت این بناها همچنان در خطر است.»

نظرات بسته شده است.