Take a fresh look at your lifestyle.

فردا آخرین فرصت تعیین دقیق جهت قبله درسال ۹۶

مدیرانجمن نجوم آماتوری ایران گفت: فردا ( ۲۵ تیر) آخرین فرصت درسال ۹۶ برای تعیین دقیق جهت قبله است و علاقمندان می توانند بدون نیاز به فرمول های دست و پاگیر ریاضی جهت دقیق قبله را به راحتی تعیین کنند.

مهندس ‘مسعود عتیقی’ در گفت و گو با  ایرنا گفت:هفتم خرداد و ۲۵ تیر خورشید به هنگام ظهر بر مکه معظمه عمود می ‌تابد و هر ناظری روی زمین می ‌تواند با نگاه کردن به خورشید در آن لحظه جهت قبله را تعیین کند.

وی افزود: مطرح شدن روزهای هفتم خرداد و ۲۵ تیرماه برای تعیین قبله به این دلیل است که در این روزها تغییرات میل خورشید در بهار تا ۲۳.۵ درجه میل شمالی است و با توجه به عرض جغرافیایی خانه کعبه یعنی ۲۱ درجه و ۲۵ دقیقه، در این روزها ۲بار میل خورشید با خانه خدا یکی شده و خورشید در هنگام رسیدن به نصف النهار محلی مکه (هنگام اذان ظهر مکه) درست در بالای خانه کعبه (سمت الراس آن) می رسد.

عتیقی ادامه داد: در این زمان برای تعیین دقیق جهت قبله کافی است یک شاخص و یا شاقول را دقیقا بر زمین عمود کرد و سایه آن را در ساعت خاصی از روز ۲۵ تیر علامت گذاری کرد؛ امتداد سایه به سمت خورشید سمت دقیق قبله در مکان مورد نظر شما است.

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران در خصوص زمان مناسب برای تعیین دقیق جهت قبله در روز ۲۵تیر ۱۳۹۶ گفت: ساعت ۱۳:۵۷ دقیقه روز یکشنبه ۲۵ تیر که زمان اذان ظهر در مکه مکرمه است زمانی مناسب برای انجام این کار است.

عتیقی افزود: در این ساعت خورشید دقیقا عمود بر خانه خدا می تابد به نحوی که خانه کعبه سایه نخواهد داشت واگر در این لحظه در هر کجای کره زمین که خورشید در آسمان است به سمت خورشید قرار گیریم دقیقا به سمت قبله هستیم .

وی به مردم توصیه کرد ، با توجه به مخاطرات جدی نگاه کردن به تابش مستقیم خورشید در جریان تعیین جهت قبله در این روز خاص به هیچ عنوان به سمت خورشید مستقیم نگاه نکنند.

 

نظرات بسته شده است.