Take a fresh look at your lifestyle.

ظهور «ترکیه» جدید برای سفر خارجی ایرانی‌ها

 

گرجستان در مجموع ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۶۶۶ هزار گردشگر جذب کرده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته افزایشی ۵/ ۲۸ درصدی و تقریبا معادل ۱۴۸ هزار نفر تجربه کرده است. از کل گردشگران ورودی به این کشور، ۵۹۷ هزار نفر معادل با ۶/ ۸۹ درصد اتباع اروپایی، ۵۲ هزار نفر از اتباع شرق آسیا و اقیانوسیه و ۱۰ هزار نفر نیز از خاورمیانه بودند. البته ایران نیز در این دسته‌بندی در میان کشورهای جنوب آسیا لحاظ شده است که طبق آمار گردشگری این کشور زیرمجموعه شرق آسیا است.  نگاهی به آمار ورود گردشگران خارجی به گرجستان در ماه ژوئن ۲۰۱۷ نشان می‌دهد ارمنستان مبدا نخست این مقصد بوده و حدود ۱۳۹ هزار گردشگر به این کشور فرستاده است. پس از این کشور نیز به ترتیب روسیه با ۱۳۶ هزار، جمهوری آذربایجان با ۱۳۵ هزار، ترکیه با ۹۹ هزار و ایران با ۳۸ هزار گردشگر در میان ۵ مبدا برتر گردشگرفرست به گرجستان قرار داشته‌اند.

مقایسه این آمار با ژوئن سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که ایران پس از روسیه و ارمنستان، بیشترین تغییرات را در فرستادن گردشگر از نظر تعداد داشته و از نظر درصد افزایش با رشد ۲۲۲ درصدی نسبت به ژوئن سال ۲۰۱۶ در صدر فرستادن گردشگران به گرجستان قرار داشته است. مروری بر آمار مربوط به ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ حاکی از آن است که در این ماه سهم ایران ۷/ ۵ درصد از کل گردشگران خارجی گرجستان بوده است؛ این در حالی است که سهم ارمنستان ۸/ ۲۰درصد، سهم روسیه ۴/ ۲۰ درصد، سهم جمهوری آذربایجان ۲/ ۲۰ درصد و سهم ترکیه ۹/ ۱۴ درصد ثبت شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد رشد و توسعه ارتباطات به‌خصوص حمل و نقل با کشورهایی نظیر گرجستان، بر افزایش گردشگران ورودی ایران به گرجستان نقش بیشتری داشته باشند تا به جذب گردشگران گرجی به کشور منجر شود.

 

مروری بر آمار ۶ ماهه

به‌طور کلی در ۶ ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی، حدود ۳ میلیون گردشگر خارجی به این کشور وارد شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۴/ ۱۳ درصدی نشان می‌دهد. برآورد می‌شود از این میزان، حدود ۳/ ۱ میلیون نفر بیش از ۲۴ ساعت در این کشور اقامت داشته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت از رشدی ۱/ ۲۹ درصدی دارد. با این تفاسیر، محاسبات مراکز معتبر گرجستان گویای آن است که درآمدهای ارزی به دست آمده از محل گردشگری، در فصل نخست سال ۲۰۱۷ به ۴۳۵ میلیون دلار رسیده و ۸/ ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.

تحلیل آمار ۶ ماهه گردشگران ورودی به گرجستان از ژانویه تا ژوئن سال ۲۰۱۷ نیز بیانگرآن است که اکثر گردشگران وارد شده به این کشور در این مدت، به ترتیب اتباع جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، روسیه و ایران بوده‌اند. در میان مبادی برتر گردشگر فرست به گرجستان، آذربایجان در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۱۷ حدود ۷۳۸ هزار نفر مسافر روانه این کشور ساخته بود و در رده‌های بعدی نیز ارمنستان با حدود ۶۴۳ هزار نفر، ترکیه با ۵۳۱ هزار نفر و روسیه با ۵۰۷ هزار نفر، ۴ رتبه برتر گردشگر فرست را در اختیار داشتند. ایران در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۱۶ حدود ۳۷ هزار نفر به گرجستان گردشگر فرستاده بود که در مدت مشابه سال ۲۰۱۷ به ۱۲۱ هزار نفر افزایش یافته است و افزایشی بیش از ۸۳ هزار نفری در مقایسه با آن مدت نشان می‌دهد. جالب است که این افزایش تقریبا به اندازه تعداد گردشگران اوکراینی وارد شده به گرجستان است که پس از ایران در رده ششم ورود گردشگران به گرجستان قرار داشته‌اند.

 

درصد جذب گردشگران اروپایی و ایرانی

در میان اروپایی‌ها، اتریشی‌ها، هلندی‌ها، آلمانی‌ها، بریتانیایی‌ها، فرانسوی‌ها و لیتوانیایی‌ها بیش از سایر کشورهای این قاره به سفر به گرجستان اقبال نشان داده‌اند. با این همه استثنایی‌ترین رشد در میان کشورها متعلق به ایران بوده که در مدت ۶ ماهه نخست سال ۲۰۱۷ نسبت به همین مدت در سال ۲۰۱۶ رشد ۲۲۳ درصدی تجربه کرده است. پس از ایران نیز به ترتیب بیشترین رشدها در اختیار ازبکستان با ۱۶۳ درصد، عربستان سعودی با ۱۵۹ درصد، هند با ۱۳۳ درصد، رژیم اشغالگر قدس با ۴۸ درصد و چین با ۴۱ درصد بوده که می‌تواند نشان ‌دهد گرجی‌ها در حال بازاریابی کدام مقاصد برای سفر به کشورشان هستند.

نظرات بسته شده است.