Take a fresh look at your lifestyle.

دلایل ریجکت ویزای شینگن و اعتراض به آن

دلایل ریجکت ویزای شینگن

شرایط و اقدامات متقاضی در گذشته و حال، نقش بسیار مهم زیادی در تصمیم گیری افسر کنسولی در صدور ویزای شینگن دارد. در چنین مواردی، به این دلیل که تهدیدی برای سیاست عمومی، امنیت داخلی یا ثروت عمومی منطقه شینگن (به عنوان مثال تروریسم، مواد مخدر، سوء استفاده از کودکان، اعتیاد، سایر جرایم جدی) تلقی می شود اخذ ویزای رد می شود.

۲. مدارک جعلی

۳. توضیح ناکافی برای اقامت
یکی دیگر از دلایل رد شدن ویزا توسط افسر کنسولی، نداشتن توجیه کافی و هدف از پیش تعیین شده برای سفر است. چنین موارد عبارتند از:
عدم انطباق اشتغال و صلاحیت حرفه ای با وضعیت مالی ارائه شده
 ناتوانی در ارائه اسناد و مدارک در مورد هدف از سفر و اقامت در منطقه شینگن
از دست دادن دوره درخواست ویزا در انطباق با برنامه سفر ارائه شده

۴. گذرنامه آسیب دیده

۵. گذرنامه نامعتبر
ارائه گذرنامه هایی که  کمتر از سه ماه (۳)  از اعتبار آنها باقی مانده اجازه سفر به منطقه شینگن ندارند
ارائه گذرنامه هایی که دو صفحه خالی برای ویزای مختلف ندارد
ارائه سند دیگر به جای گذرنامه معتبر
ارائه ندادن گذرنامه معتبر  برای افرادی که بیشتر از ده (۱۰) سال دارند

۶ . نداشتن هدف مشخصی از سفر
استفاده از سفارت اشتباه از منطقه شینگن
قادر نبودن به اثبات رزرو داشتن محل اقامت برای هر شب اقامت در منطقه شینگن
قادر نبودن به ارائه بلیط پرواز رزروی برای هر متقاضی

۷. نامه مرجع نامعتبر
عدم ارائه یک نامه رسمی در سربرگ اصلی با آدرس شرکت و یا نویسنده آن
ارائه نامه رسمی که سه (۳) ما از تاریخ صدور آن گذشته باشد.
ارائه یک نامه رسمی که مهر و امضای نویسنده نامه نداشته باشد.

۸. امرار معاش ناکافی
یکی از دلایلی که سفارت یا کنسولگری کشورهای شینگن حاضر به ارائه ویزا نیستند، عدم اثبات امرارمعاش کافی در طول مدت اقامت در منطقه شینگن است چنین مواردی ممکن است شامل:
عدم ارائه صورتهای مالی بیشتر از یک (۱) ماه از تاریخ صدور آن
عدم ارائه بیانیه ای از حساب جاری خود (ارائه اظهارات کارت اعتباری)
نداشتن بودجه کافی در صورتهای مالی ارائه شده
عدم ارائه چک مسافرتی معتبر

۹. تولد غیر قابل قبول یا گواهی ازدواج
عدم ارائه گواهی تایید شده توسط مقامات رسمی، به عنوان مثال وزارت کشور
عدم ارائه گواهی به زبان غیر انگلیسی ترجمه توسط مترجم مجاز
عدم اثبات گواهی مدنی
عدم توانایی در ارائه گواهی پدر و مادر کودک

۱۰. بیمه نامه نامعتبر
از جمله دلایل دیگر عدم توانایی در ارائه پوشش بیمه مسافرتی مناسب برای مدت زمان اقامت در منطقه شینگن است.

چنین مواردی شامل:
عدم امکان تامین یک پوشش بیمه مسافرتی در مقدار پیش بینی شده
ارائه یک بیمه مسافرتی که کشور مقصد آن را پوشش نمی دهد
یا عدم توانایی در ارائه بیمه مسافرتی که سیاست معتبر در سراسر منطقه شینگن داشته باشد
ناتوانی برای نشان دادن یک بیمه مسافرتی که کل روز از سفر در منطقه شینگن را پوشش دهد.

۱۱. فاقد مدرک اقامت و اسکان
عدم ارائه شواهدی رزرو هتل، فاقد ارائه دعوت نامه از میزبان، عدم ارائه مدارک و شواهد یک تور از پیش پرداخت شده

نحوه اعتراض به رد شدن درخواست ویزای شینگننحوه اعتراض به رد شدن درخواست ویزای شینگن
در صورت رد روادید، یک برگه ابلاغیه رد درخواست روادید دریافت خواهیدکرد که دلایل در آن ذکر شده اند. ممکن است بخواهید دلایل رد را با ارائه متعاقب مدارک و توضیحات دیگر برطرف کنید.. در چنین مواردی می‌توانید شخصا و یا از طریق فردی که از سوی شما وکالت دارد به رد درخواست اعتراض و درخواست بررسی مجدد کنید.

– نامه ای تنظیم کرده و در آن شرح دهید که به چه دلیل قصد دارید نسبت به رد درخواست اعتراض کنید.
– برای نامه اعتراض در خصوص رد درخواست ویزای شینگن باید موارد زیر را رعایت کنید.

ظرف یک ماه پس از رد درخواست با ذکر کامل نام و نام خانوادگی متقاضی، تاریخ تولد و بارکد شش رقمی، به صورت کتبی و به زبان انگلیسی و یا هر کدام از زبان های اروپایی، با امضاء شخص متقاضی و خطاب به سفارت نوشته شود.
نامه می بایست حتی الامکان با دقت بالا به دلایل رد درخواست بپردازد و آنها را از صحت ساقط و یا تشریح کنیدد. مدارک درخواستی را می توان از طریق پست الکترونیک، پست و یا مستقیماً به سفارت تحویل داد. اصولا نیازی به حضور مجدد شخص متقاضی در سفارت نباشد.

مجله گردشگری کوله پشتی

نظرات بسته شده است.