سفر به سرزمین سوارکاران چهاردولی

 

از تفریحات مردم این منطقه که ریشه در گذشته آنها دارد می‌توان به سوارکاری اشاره کرد که در فصل‌های مختلف سال مسابقاتی نیز در این زمینه برگزار می‌کنند. شاید بیشتر شما معجون‌های «قوتو» یا «قاووت» را مختص منطقه کرمان و شهرهای سیرجان، بم و زرند بدانید اما در این منطقه نیز این محصول با عنوان «قاویت» به‌دلیل برخی دانه‌های خوراکی خاص منطقه همراه با شیره انگور با طعمی متفاوت از قاووت کرمان به‌عنوان سوغاتی عرضه می‌شود.  از بناهای تاریخی منطقه هم می‌توان به «حمام بهادرالملک» مربوط به اواخرحکومت زند واوایل قاجار و دیواره تاریخی «جوشاتو» و غارهای سنگی «بی بی کند» اشاره کرد. این منطقه از لحاظ تاریخی در چند دوره از جمله قبل از ورود آریایی‌ها و حکومت ماننایین، در دوره مادها و نیز در دوره ساسانیان و احداث آتشکده آذرگشسب حائز اهمیت بوده و به همین دلیل در جای جای منطقه غارها، سنگ نبشته‌ها و آثاری از دوره‌های مختلف تاریخی یافت می‌شود. از لحاظ دسترسی این منطقه در شهرستان شاهین‌دژ استان آذربایجان غربی واقع شده و در مرکز این شهرستان نیزهتل‌ها و مسافرخانه‌هایی برای اقامت گردشگران وجود دارد.