تصاویر: جاده های هیجان انگیز، زیبا و البته ترسناک!

ترجمه از: هستی حقیقی

هند نه فقط سرزمین مرتاض هایی که در یک متری زمین ،روی هوا نشسته اند و نه سرزمین ادویه های تند و رنگی بلکه از نظر زیبایی طبیعی هم مورد توجه است.

به گزارش “توریسم آنلاین” در این کشور عجیب ،جاده های عجیب تری هم مانند مردمان ،فرهنگ و سنت های متفاوتش وجود دارد.

جاده هایی که بخش هیجان انگیز و ترسناک سفر به هند هستند و در مکانهای متفاوت احداث شده اند.

جاده های زیبای هند

جاده “نرال ماتران”

جاده های زیبای هند

جاده “زوجی لا”

جاده های زیبای هند

جاده “کولی”

جاده های زیبای هند

بزرگراه ۲۲

جاده های زیبای هند

دره “اسپیتی”

جاده های زیبای هند

جاده “کیلانگ کیشتوار”

جاده های زیبای هند

جاده “روهتانگ”

جاده های زیبای هند

بزرگراه “پون بمبئی”

جاده های زیبای هند

جاده “مونار”

جاده های زیبای هند

جاده “کینار”

جاده های زیبای هند

جاده “له مانالی”

+ ۱ مخالفم – ۰

نظرات بسته شده است.