سومین همایش ملی باستان شناسی ایران

سومین همایش ملی باستان شناسی ایران

 

 

محور های همایش

پیش از تاریخ

 • راهبردهای باستان‌شناسی پیش از تاریخ ایران در یک‌صد سال گذشته: تاریخچه، چالش‌ها و راهکارها
 • جغرافیا و زمین‌شناسی فلات ایران و ارزش‌های باستان‌شناختی پیش از تاریخ ایران
 • رویکردهای میان‌رشته‌ای در باستان‌شناسی پیش از تاریخ ایران
 • مطالعات پیش از تاریخ ایران و سایر علوم: کاربرد نظریه‌ها و روش‌ها
 • انسان‌شناسی پیش از تاریخ ایران
 • باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران
 • نظریه‌ها و راهبردهای نوسنگی‌گرایی در ایران
 • ظهور جوامع پیچیده در دوره مس و سنگ: الگوی استقرار، اقتصاد، رتبه‌بندی اجتماعی، فناوری‌ها و برهم‌کنش‌ها
 • دوران مفرغ در فلات ایران: حاکمان و جامعه، تولید و توزیع مؤسساتی، روابط فرهنگی و مبادلات تجاری
 • فلات ایران در دوران آهن

تاریخی

 • کاربرد روشها و مطالعات میان رشته ای در پژوهشهای دوران تاریخی
 • جایگاه و اهمیت متون و اسناد نوشتاری در پژوهشهای باستان شناسی تاریخی
 • باستان شناسی ایلام: حلقه مفقوده باستان شناسی تاریخی
 • اهمیت و ضروت مطالعات زبان شناسی و فرهنگ و زبانهای باستانی در پژوهشهای باستان شناسی تاریخی
 • کاربست لایه نگاری و روشهای گاهنگاری مطلق در پژوهشهای دوران تاریخی
 • الگوهای استقرار در محوطه های تاریخی ایران
 • برهم کنشهای فرهنگی محوطه های تاریخی ایران با مناطق همجوار
 • چشم اندارهای نوین در مبانی نظری و روش شناسی باستان شناسی تاریخی ایران و جهان

اسلامی

 • از میراث بازمانده تا آثار معاصر: آسیب شناسی و چالش های باستان شناسی دوران اسلامی به عنوان دوران زنده و پابرجا
 • جایگاه ادبیات شفاهی و مکتوب در حوزه مطالعات باستان شناختی دوران اسلامی
 • از مجموعه ها تا موزه ها و بانک های اطلاعاتی: شناسایی، گردآوری، مستند نگاری، حفاظت، عرضه و نشر آثار
 • مطالعات باستان سنجی و فناوری اطلاعات در حوزه باستان شناسی دوران اسلامی: سیر تحول، کاربرد و دستاوردها
 • منابع، محیط، فناوری: صنایع، فنون، هنرها، حرف از تولید تا مصرف در پهنه های فرهنگی و چرخه نظام اجتماعی
 • شبکه های ارتباطی: بستر جغرافیایی و نقش راهها در مبادلات اقتصادی، سیاسی ، نظامی، مذهبی و اجتماعی
 • تاثیر جهان ایرانی – جهان اسلامی بر روند انتشار و انتقال علوم و فنون
 • باستان شناسی پهنه های فرهنگی شهری و برون شهری و بناهای دوران اسلامی، و احیاء و کاربری آنها با نگاه به چالش‌های امروزی میراث باستان شناختی، آمایش فرهنگی سرزمین و حیات پایدار

علوم میان رشته ای در باستان شناسی

 • باستان شناسی مولکولی
 • باستان شناسی محیطی
 • قوم باستان شناسی
 • جانورباستان شناسی
 • گیاه باستان شناسی
 • باستان شناسی جنسیت
 • باستان شناسی زیر آب
 • رایانه در باستان شناسی
 • آمار در باستان شناسی
 • متالورژی کهن در باستان شناسی
 • ژئوفیزیک در باستان شناسی
 • سنجش از دور در باستان شناسی

 

تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات:  ۲۵ بهمن ۹۵

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۳۱ فروردین ۹۶

آخرین مهلت ثبت نام: ۳۱ فروردین ۹۶

تاریخ برگزاری: ۲۴ و ۲۵ آبان ۱۳۹۶

 

پوستر همایش

 

سومین همایش ملی باستان شناسی ایران

 

 

اطلاعات تماس

تلفن: ۳۲۲۲۲۷۱۷۵-۰۵۶

ایمیل: arc.conf@birjand.ac.ir

آدرس: تهران – خیابان انقلاب – تالار همایش های پژوهشکده فرهنگ، هنر معماری جهاد دانشگاهی.

سایت همایش

http://www.conf.birjand.ac.ir

 

نظرات بسته شده است.