ایجاد ۳ مرکز تجاری ایرانی در قاره سبز

به گفته مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای اروپا و آمریکا و کشورهای مشترک‌المنافع سازمان توسعه تجارت ایران ایجاد سه مرکز تجاری جدید در اروپا تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۶ در در دستور کار قرار گرفته است.

ابوالفضل کودهئی در گفتوگو با ایسنا با اعلام اینکه ایجاد سه مرکز تجاری جدید در قاره اروپا در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: قصد داریم سه مرکز تجاری جدید در کشورهای اوکراین، ارمنستان و تاجیکستان را ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: ایجاد این مراکز تجاری در کشورهای مسئول بر اساس وضعیت تجاری و پتانسیلهای اقتصادی کشورهای هدف صورت میپذیرد. این مراکز میتوانند قدرت بالقوه اقتصادی را به حالت بالفعل درآورند و موجب رونق تبادلات تجاری ایران شوند.

مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای اروپا و آمریکا و کشورهای مشترکالمنافع سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها یک مرکز تجاری در آلمان فعالیت میکند، خاطرنشان کرد: این مرکز تجاری حدود سه – چهار ماه قبل با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت کار خود را آغاز کرد.

به گفته کودهئی ایجاد و فعالیت این مراکز تجاری با تلاش و همکاری بخش خصوصی انجام میگیرد و هدفگذاریها مبنی بر این است که بتوان تعداد این مراکز تجاری را افزایش داد، چرا که موجب افزایش میزان تبادلات تجاری و همکاریهای اقتصادی میان ایران و سایر کشورها خواهد شد.

منبع: ایسنا

تور های تخصصی نمایشگاهی | دوران سیاحت نوین

نظرات بسته شده است.