تولید اولین قربانی رکود اقتصادی شده است

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه زمانی که ارتکاب فساد اقتصادی هزینه کمی داشته باشد امیدی به کاهش آن وجود ندارد، گفت: نقطه آغاز رکود، بخش تولید بوده و با تداوم رکود، سایر بخش ها مثل خدمات و ساختمان نیز ر دام رکود افتاده‌اند؛ بنابراین برای اقتصاد ایران تنها راه توسعه، توجه به بخش های مولد اقتصادی است.۱۳nov2016-3

به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که امروز (۲۳ آبان) برگزار شد، گفت: اقتصاد ما با وجود تلاش ها و اقدامات انجام شده همچنان با مسائل و مشکلاتی روبرو است. رکود، محدودیت روابط بانکی، بیکاری گسترده، توزیع تاعادلانه درآمدها و نبود یک برنامه و استراتژی هدفمند که مورد وفاق باشد از جمله این مشکلات است.

وی ادامه داد: نگاه کوتاه مدت به مسائل و ارائه راهکارهای کوتاه مدت مثل بنگاه های زودبازده تجربه های تلخی بوده است که فقط می تواند مدتی بیکاری را به تاخیر بیندازد و اشتغال کاذب ایجاد کند. باید توجه کنیم که اقدامات اورژانسی نباید ما را از برنامه های بلند مدت دور کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بیکاری تنها مشکل اقتصاد ایران نیست، گفت: کمبود سرمایه گذاری، کمبود پس اندازها، رکود، تمرکزگرایی، توزیع ناعادلانه درآمدها، کارا نبودن سیستم پولی و مالی از دیگر مشکلات اقتصاد ما است. راهکار برای برون رفت از این مشکلات مشخص است، راهکار اصلی تولید محوری، اقتصاد مقاومتی و همدلی و همیاری است.

شافعی تصریح کرد: با نگاهی به آمارهای بانک مرکزی در زمینه رشد اقتصادی، آنچه مشهود به نظر می رسد این است که نقطه آغاز رکود بخش تولید بوده است و با تداوم رکود سایر بخش ها مثل خدمات و ساختمان در دام رکود افتاد؛ بنابراین برای اقتصاد ایران یگانه راه توسعه توجه به بخش های مولد اقتصادی است و همچنین توازن و همگامی بخش خصوصی و بخش دولتی است که می تواند عرصه را برای حرکتی هدفمند ایجاد کند.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره موضوع فساد اقتصادی گقت: به وجود تلاش های انجام شده شاهد آن هستیم که هزینه رفتارهای فساد آلود به جامعه و فعالان اقتصادی تحمیل می شود و در چنین محیطی فعالیت های غیر مولد به فعالیت های مولد ترجیح پیدا می کند. در شرایطی که فساد وجود دارد بهروری پایین می آید، هزینه افزایش پیدا می کند و انگیزه برای سرمایه گذاری کاهش می یابد.

شافعی اضافه کرد: یکی از عوامل در بروز فساد نبود رقابت اقتصادی است، فساد انعکاسی از عدم وجود رقابت اقتصادی است، فساد زمانی می تواند کاهش یابد که هزینه ارتکاب آن افزایش پیدا کند، تا زمانی که فساد هزینه کمی دارد امیدی به کاهش آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه نبود قوانین صریح و روشن از دیگر موارد تاثیرگذار در فساد اقتصادی است، گفت: هر قانون و مجوز زائدی از بین برود دیواری از فساد فرو خواهد ریخت. باید قوانین و مقررات و آیین نامه ها به موقع انتشار یابد.

منبع: ایسنا

تور های تخصصی نمایشگاهی | دوران سیاحت نوین

نظرات بسته شده است.