بی‌تفاوتی نسبت به ماندن ایران در لیست سیاه FATF چه تبعاتی دارد؟

یک اقتصاددان می‌گوید در سال‌های تحریم، ایران هزینه‌های فرصت زیادی را از دست داد که اکنون باید سعی کند آنها را جبران کند. از این منظر بی‌تفاوتی نسبت به ماندن ایران در لیست سیاه FATF توجیه اقتصادی ندارد.۱۳sep2016-4

کمیل طیبی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تعامل ایران با FATF اظهار کرد: اکنون دولت به دنبال راهی برای برقرای تعاملات و ارتباطات بین‌المللی است تا بتواند روابط اقتصادی مورد نیاز کشور را با جهان خارج برقرار کند. البته این اقدامات  منطبق با خواست جامعه ما نیز هست، چرا که اکنون جامعه ما حق خود می‌داند تعاملات بین‌المللی بیشتری با کشورهای مختلف دنیا برقرار کند تا بتواند از مزایای آن تعاملات که ایجاد شغل، انتقال دانش و تکنولوژی و … به کشور است بهره‌مند شود.

او ادامه داد: اقتصاد ایران اکنون از لحاظ تکنولوژی، فناوری و … از جامعه بین‌المللی عقب است و به شدت نیاز دارد که ظرفیت‌های اقتصادی خود را افزایش دهد. در این راستا نیز راهی وجود ندارد جز اینکه منطبق با منافع ملی برای برقراری با سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی تعاملات سازنده برقرار کند.

طیبی همچنین تعامل با FATF را هم در راستای منافع ملی کشور دانست و بیان کرد: در زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF هم باید بگویم در سال‌هایی که ایران در لیست تحریم‌های مختلف از جمله لیست سیاه FATF قرار داشت و این سازمان بین‌الدولی که ۱۹۸ کشور را در عضویت خود دارد، به کشورهای مختلف توصیه می‌کردند که  بانک‌ها و موسسات مالی خود را از بر قراری تعامل با ایران باز دارند، هزینه‌های فرصت‌های زیادی به اقتصاد، جامعه و دولت ما تحمیل شد. ما در سال‌های گذشته منابع مالی زیادی را از دست دادیم و مجبور شدیم با بر قراری ارتباط‌های غیرمستقیم هزینه‌های زیادی برای تعاملات خود پرداخت کنیم که این اقدام از توان مالی کشور برای افزایش تولید و رشد اقتصادی است.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان همچنین بیان کرد: به نظر من در شرایط کنونی اصرار عده‌ای برای باقی ماندن در لیست FATF توجیه اقتصادی ندارد. همچنین است که دلیلی وجود ندارد نسبت به فشارهایی که از سوی این سازمان به کشور وارد می‌شود بی‌تفاوت مانده و آسیب‌های آن را در نظر نگیریم در حالیکه می‌توانیم با مذاکره و تعامل، از مزایای ارتباطات شفاف با کشورهای خارجی بهره‌مند باشیم.

او با بیان اینکه برقراری تعامل با سازمان‌هایی مانند FATF به نفع اقتصاد ایران نیز هست، بیان کرد: داشتن ارتباط با بانک‌های دنیا منجر خواهد شد که کنترل‌های لازم برای مقابله با پولشویی در داخل کشور افزایش یافته و این موضوع به نفع افزایش شفافیت در اقتصاد ایران نیز خواهد شد، چون وقتی کنترل‌های لازم وجود دارد، انحراف در منابع کمتر خواهد شد و این به رشد اقتصادی کشور یاری می‌رساند.

طیبی درباره مضرات‌های پولشویی بیان کرد: پولشویی که عمدتا از طریق دلال‌ها اتفاق می‌افتد منجر به فساد در اقتصاد کشور می‌شود. پولشویی به نوعی انحصار را افزایش داده و مانع از ایجاد رقابت و شکل گیری فعالیت های اقتصادی در فضایی سالم و شفاف می شود؛ بنابراین به نظر من همکاری با سازمان‌های بین المللی FATF در چارچوب منافع ملی کشور به جهت شفافیت اقتصادی و در نتیجه سهولت مبادلات کشور و حرکت به سمت رشد و توسعه اقتصادی به نفع اقتصاد ایران خواهد بود.

منبع: ایسنا

تور های تخصصی نمایشگاهی | دوران سیاحت نوین

نظرات بسته شده است.