قیمت جهانی نفت به ۴۶ دلار کاهش یافت

افزایش ارزش دلار از یک سو و تشدید نگرانی‎ها درباره استمرار عرضه مازاد نفت در بازارهای جهانی از سوی دیگر باعث شد قیمت نفت کاهش یابد.۳۱agu2016.7

 به گزارش ایسنا، قیمت نفت در معاملات روز سهشنبه کاهش یافت زیرا قیمت دلار افزایش یافت و پیشبینی رشد ذخیرهسازی نفت آمریکا و برنامه ایران برای استمرار افزایش تولید، نگرانیهایی درباره عرضه مازاد نفت در جهان ایجاد کرد.

با این همه، گزارشهای منتشر شده درباره تعطیلی ٢٢ درصد از تولید نفت و گاز آمریکا در خلیج مکزیک به دلیل نزدیک شدن طوفان، کاهش قیمت نفت را مهار کرد.

قیمت هر بشکه نفت خام دبلیو تی آی آمریکا  ۶٣ سنت کاهش یافت و به ۴۶ دلار و ٣۵ سنت برای هر بشکه رسید.

در پایان معاملات دیروز، قیمت هر بشکه نفت خام برنت نیز با ٨٩ سنت افت، در سطح ۴٨ دلار و ٣٧ سنت تثبیت شد.

طارق ظهیر، کارشناس مؤسسه تایکی کپتال، گفت: اخبار اقتصادی سبب شد ارزش دلار افزایش یابد و این مسئله در کنار افزایش سطح ذخیرهسازی نفت آمریکا، به قیمتها آسیب رساند.

منبع: ایسنا

تور های تخصصی نمایشگاهی | دوران سیاحت نوین

نظرات بسته شده است.