رکورد ورود گردشگر خارجی به مکزیک شکسته شد

اخبار گردشگری کشور مکزیک (http://masirsabz.com/tour/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9) در سال ۲۰۱۵ با میزبانی بیش از ۳۲ میلیون گردشگر خارجی، رکورد جدیدی را
اخبار گردشگری

نظرات بسته شده است.