پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

برگزاری جشن کودکان نان آور بندرعباس الگوی فرهنگی مناسبی است

بندرعباس – مشاور عالی استاندار هرمزگان برگزاری جشن کودکان نان آور بندرعباس را الگوی فرهنگی مناسبی عنوان کرد.
آژانس خبری جنوب ایران

نظرات بسته شده است.