خیز گردشگری ایران از پساتحریم به پساپساتحریم

گردشگری را از مهم‌ترین عوامل اقتصادی جهان امروز در سطح ملی و منطقه‌ای می‌دانند؛ صنعتی که ثابت کرده می‌تواند اقتصاد مرده کشوری را زنده کند یا اهرم فشاری بر بیرون‌آمدن از بحران‌های اقتصادی منطقه‌ای باشد. بعضی کشورهای کم‌درآمد آفریقایی مانند کنیا بهترین مثال در این زمینه هستند که توانسته‌اند در دو دهه گذشته با ورود به بازار گردشگری بین‌المللی، میزان درآمد ناخالص ملی کشورشان را افزایش دهند.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.