آب انبار سنتی کیش

آب انبار پنج بادگیر کیش جهت جمع آوری آب های سطحی در محل یک آب انبار باستانی در محدوده شهر حریره در نزدیکی مجموعه درخت سبز
نمای ایران

نظرات بسته شده است.