شبکه قطارهای سریع‌السیر در کشور ایجاد می‌شود

اخبار گردشگری وزیر راه و شهر سازی اعلام کرد: ما به دنبال شبکه‌ای از قطار سریع السیر هستیم که فقط به تهران،
اخبار گردشگری

نظرات بسته شده است.