امضاء اولین سند گردشگری ایران و فرانسه بعد از ۳۸ سال

نخستین سند مستقل گردشگری ایران و فرانسه در طول تاریخ روابط دو کشور به امضاء رسید؛ تفاهم‌نامه‌ای که جذب سرمایه مالی فرانسوی‌ها، مهمترین دستاورد آن است.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.