پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

داوران جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک معرفی شدند

آزاده پورمختار ، زهرا صبری ، آزاده انصاری ، عطاالله کوپال و حمید جبلی ، هیات انتخاب متن و طرح و ایده شانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارک را بر عهده گرفتند.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.