ناکامی ترکیه در تحقق چشم انداز گردشگری در ۲۰۱۵

گردشگری ترکیه در سال ۲۰۱۵ با حدود ۸٫۳ درصد کاهش درآمد و ۱٫۶۱ درصد گردشگر خارجی درتحقق اهداف تعیین شده در سال ۲۰۱۵ ناکام ماند.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.