از خمین تا تهران

یکی از مواردی که گردشگران کنجکاو را برای آمدن به کشور ما تشویق می‌کند، ایران امروز و مسائل مربوط به آن است. با این حال، متاسفانه ما همواره سعی کرده‌ایم تا تنها تاریخ و فرهنگ گذشته‌مان را به گردشگر داخلی و خارجی ارائه دهیم. شاید کمتر در این اندیشه بوده‌ایم که از طرز تفکر، سبک زندگی، معماری، هنر، آداب و رسوم، شخصیت‌ها و همچنین مسائل سیاسی بعد از زمان مشروطه برای گردشگر سخن بگوییم و او را با آن‌ها آشنا سازیم.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.