کشفیات تازه درباره دانش هندسه درتمدن‌های میان رودان

بررسی دیگرباره محققان تاریخ علم درباره الواح بابلی نشان داد که دانش هندسه درمیان عالمان بابلی و محاسبات اخترشناسی بسیار پیشرفته تر از آن میزانی بود که تاکنون تصور شده است.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.