جایگاه موزه فرش ایران با بهره مندی از دیدگاه های صاحبنظران ارتقا می یابد

تهران-ایرنا- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران با اشاره به شایسته نبودن جایگاه موزه فرش ایران گفت:این موزه با بهره مندی از دیدگاه ها و نظرات مختلف صاحبنظران ارتقا می یابد.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.