چالش‌های سیاسی در برندسازی ملی گردشگری ایران

تاریخ خبر : ۱۳۹۴/۱۱/۶ – برندسازی مکان وابستگی بسیاری به ابعاد و سابقه مکان دارد. ابعاد فیزیکی و جغرافیایی یکی از تعیین‌کننده‌های برندسازی مکانی است؛ به‌طور مثال برندسازی یک خانه خاص مانند خانه مشروطه در تبریز یا برندسازی یک آرامگاه مانند حافظ و سعدی در شیراز، یا برندسازی یک رستوران مانند رستوران خاور خانم در …
معرفی جاذبه های گردشگری ایران

نظرات بسته شده است.