پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

برندگان و بازندگان گردشگری در ۲۰۱۵

درسال ۲۰۱۵ تعداد گردشگران درسطح بین‌المللی با ۴.۴ درصد افزایش به بیش از ۱۸۴ میلیارد نفر رسید. گردشگری ایران درسال گذشته با روندی روبه رشد، چشم اندازمثبتی دارد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.