چکار کنیم تا بدترین صندلی هواپیما نصیبمان نشود؟

اینکه در هواپیما چه صندلی نصیب شما می شود یا افرادی که در کنار شما می نشینند چه کسانی هستند؛ به شانس شما بستگی دارد. اما ما راه کارها و اطلاعاتی در اختیار شما می گذاریم تا آگاه تر شوید
مجله گردشگری و سفر | کوله پشتی مجله ی اینترنتی سفر و گردش