برخورد با تورهای گردشگری غیرمجاز در استان یزد

اخبار گردشگری معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد از طرح برخورد با تورهای غیرمجاز توسط بازرسین
اخبار گردشگری

نظرات بسته شده است.