میراثی که حریم ندارد

در میان آثار ثبتی کشور بیش از ۹۸ درصد تپه‌ها و محوطه‌ها و بیش از ۸۸ درصد خانه‌های تاریخی حریم ندارند.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.