روستای دوسیران

دوسیران، روستایی است از توابع شهرستان کازرون استان فارس. دارای اقلیم سرد و کوهستانی، ساکنین این روستا از نظر تاریخ دانان ازنژاد آریایی می‌باشند وبه دو دسته ی کلی تقسیم می‌شوند ۱: دسته اول که بومی این منطقه بوده واز اقوام پارس تبارند. ۲: دسته دوم که مهاجر میباشند و علاوه بر روستای دوسیران در …
معرفی جاذبه های گردشگری ایران

نظرات بسته شده است.