نماش آثار باستانی ایران درآلمان

نمایشگاهی از آثار دوره پیش‌ از تاریخ ایران تا قبل از هخامنشی در ماه مارس ۲۰۱۷ در شهر بن آلمان برگزار خواهد شد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.