پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

درآمد های سرشار گردشگری از جشنواره‌های ملی

برگزاری جشنواره‌های اقوام چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی – یکی از منابع مهم کسب درآمد از محل گردشگری فرهنگی است.
مجله گردشگری و سفر | کوله پشتی مجله ی اینترنتی سفر و گردش

نظرات بسته شده است.