پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

روستای سیراوند

اگر از اسدآباد به سمت غرب و در امتداد جاد ه سنقر حرکت کنیم بعد از طی حدود ۸ کیلو متر به روستای یوسف آیاد می رسیم در آنجا راهی فرعی وجود دارد که از راه اصلی سنقر جدا شده وبه سمت راست ادامه پیدا می کند و به روستای چنار شیخ منتهی میشود بعد …
معرفی جاذبه های گردشگری ایران

نظرات بسته شده است.