مادران اولین موزه داران جهان هستند

سید محمد بهشتی ایجاد تماس با آثار تاریخی- فرهنگی وبرخورداری مردم از فرهنگ را وظیفه موزه داران دانست و افزود: مادران نخستین موزه داران جهان هستند، زیرا با تربیت فرزند کارانتقال فرهنگ را انجام می‌دهند .

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.