پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

پرونده بسته شد، اما فاجعه را فراموش نکنید!

اخبار گردشگری  پرونده مفقودان و بازگشت شهیدان ایرانیِ فاجعه منا با حضور رئیس سازمان حج و زیارت در خبرگزاری ایسنا و اعلام
اخبار گردشگری

نظرات بسته شده است.