پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

مجری بی مناقصه

درحالی که برگزاری و حضور در نمایشگاه های بین المللی گردشگری یکی از دغدغه های بخش خصوصی بوده و هست، سازمان میراث و گردشگری در توزیع این نمایشگاه ها بخش های واسطه ای مانند کانون اتومبیل رانی و جهانگردی را وارد بازی کرده است.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.